Lipo före efter

Olika metoder för fettsugning

När det kommer till fettsugning finns en del metoder på marknaden. Vilket val av metod man ska välja beror helt på vilket område som du vill behandla och vilka dina förutsättningar är för att uppnå det bästa resultatet.

Fettsugning, för vem?

Fettsugningen hjälper dig att ta bort problemområdet som du inte får bort trots bra kost och träning.

Tänk på är att du behöver vara frisk nog för att genomgå en fettsugnings ingrepp, och inte lida av någon sjukdom, t.ex; diabetes, hjärtkärlsjukdom eller högt blodtryck.

Områden som kan du kan fettsuga är midja, lår, mage, höfter, haka eller bröst. (Bröst gäller för män.)

Resultatet

Efter att du gjort ingreppet kommer området som du fått behandlat att täckas över med bandage för att ge tryck och stoppa blödningen. Den smärta och ömhet som kan uppstå får du behandlad av din kirurg i form av läkemedel som skrivs ut.
Se till att någon hämtar dig och kör hem dig när du ska hem från kliniken då du inte får köra själv.

Resultatet efter en fettsugning är synlig först efter några månader. Svullnad kommer att lägga sig, kroppen kommer att gradvis anpassa sig till den nya formen, och du kommer även märka att huden blivit mer stramare.

Metoder

Idag finns olika sätt att fettsuga sig. Du kan t.ex, fettsuga med laser, radiovågor, eller på det traditionella sättet. Det gemensamma dessa metoder har är att man lösgör fettet från vävnad som är omkringliggande och som därefter förs ut ur din kropp.

Något som spelar stor roll när det kommer till fettsugning är hudens elasticitet. Att fettsuga sig innebär inte att man gör ett ingrepp där man stramar åt huden efter att fettet tagits bort, utan det är viktigt att din hud har förmåga att själv kunna göra ett bra resultat. Innan behandling ska du diskutera och ställa alla frågor du har med din kirurg.

Radiovågsteknik

Radiovågsteknik, är en energi i form av radiovågor som smälter ner/ gör sönder fettcellerna vid fettsugningen.

Det som används är en kanyl, den förs sedan in i snitt på olika områden som ger ifrån sig radiovågor. En platta läggs på magen som hjälper styra energin och radiovågorna mot fettet. Värmen gör att fettcellerna smälter och som samtidigt sugs ut via kanylen.

Laserteknik

Lasertekniken, en fettsugnings metod där man genom laser tar bort fettcellerna. Den energi som kommer fån lasern värmer och smälter fettet. Fettet sugs därefter ut, om det skulle vara en liten mängd fett kvar så lämnas det kvar och man låter kroppen själv ta bort eller bryta ner det.

Denna behandling kan göras med lokalbedövning, du får då ingen narkos vilket i sig minskar en hel del risker. Dock är denna metod mer vanlig för problemområden i ansiktet. Lasertekniken har även en förmåga att stimulera kollagen som hjälper att göra huden fastare.

Traditionell

Det traditionella sättet är att man slår sönder den fettstruktur som finns genom att man för in ett sterilt rör under huden som man sedan för fram och tillbaka.

Den metod som används idag är den så kallade våt fettsugning vilket betyder att man vätska som är saltvatten, adrenalin och lokalbedövning i området. Saltvattnet hjälper nämligen skölja ut fettcellerna, adrenalinet sammandrar blodkärlen i området för att förminska blödning. Därefter tar man bort fettcellerna genom att suga ut det.

Att fettsuga genom traditionell metod kommer behandlingen att ske genom narkos. En förebyggande behandling mot blodpropp kan ske om ingrepp ska göras på ett större område.